top of page
  • Writer's pictureMailog

The story of Isrel last mile Delivery


סיפורו של המייל הישראלי האחרון.

· מינימום 2500 מילה. בגובה העיניים, מעניין וקולח.

· סיפור המוצר - מנקודת ההתחלה ועד הסוף והשירותים מסביב.

· מיועד לקהל מאוד מקצועי מהתחום.

· מאוד מפורט, נוגע בכל השלבים, הנושאים והפרטים הקטנים.

· מחולק לקטגוריות.

· צריך להכיל כמה שיותר מונחים ומילים מקצועיות (ממחקר מילות המפתח שביצענו).

Comentários


bottom of page